Sage Symfonia Start
Sage Symfonia Start to kompleksowy produkt przeznaczony dla firm, w których rozliczenia opierają się o księgowość uproszczoną. Dostępne pakiety przygotowane są do obsługi jednoosobowych działalności gospodarczych i małych firm, które rozliczają swoich pracowników.
Podstawowe moduły Sage Symfonia Start:

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura

Przeznaczony jest dla małej firmy handlowej i usługowej nieprowadzącej magazynu. Podpowiada kolejne kroki procesu fakturowania, dzięki czemu usprawnia pracę. Bieżące aktualizacje programu dostępne w abonamencie zapewnią firmie bezpieczeństwo prawno-podatkowe.

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Współpraca z tym programem polega na automatycznym dekretowaniu wystawionych dokumentów, przekazywaniu do programu Mała Księgowość informacji zawartych w wystawionych dokumentach, a także na przekazywaniu danych opisujących kontrahentów, pracowników i urzędy. Informacje te są przekazywane w postaci plików tekstowych zapisanych w odpowiednim formacie. Możliwe jest także automatyczne uzgadnianie zawartości kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów, z których korzystają oba programy.

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

Zadaniem programu jest wspomaganie działania firm poprzez ułatwienie rejestracji zdarzeń gospodarczych i wystawianie odpowiednich dokumentów. Udostępnia on wiele narzędzi, ułatwiających zarządzanie działalnością w firmach handlowych i usługowych.

Opcje dodatkowe:

Sage Symfonia Start 2.0 e-Box

Składa się z aplikacji e-Dokumenty i e-Deklaracje, zapewniając obsługę e-deklaracji, e-faktur oraz e-przelewów.

Raporty graficzne

Raporty graficzne umożliwia przejrzystą tabelaryczną i graficzną prezentację danych analitycznych i innych informacji w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów. Analiza danych opiera się na zestawieniu wymiarów i wartości w wybranym kontekście biznesowym określonym obszarem analizowania oraz na wzajemnych zależnościach pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Sage Connect

Dodatkowa funkcjonalność, która pozwala przesłać użytkownikowi z modułu handlowego dokumenty (np. faktury sprzedażowe) do modułu finansowo-księgowego w celu ich zaksięgowania.

Detal

Rozszerzenie przeznaczone do usprawnienia obsługi sprzedaży detalicznej. Skierowany dla firm, które drukarkę fiskalną podłączoną do zwykłego komputera lub laptopa wykorzystują jako urządzenie fiskalne.